Innovation i Matematik på STX og HF

Hent materialet her

 

En del af gymnasiets formål er at udvikle elevernes innovative kompetencer. Med dette materiale får du et bud på, hvordan man kan forstå innovation i matematikfaget samt fem konkrete bud på innovative forløb om virkelighedsnære emner, du kan afvikle direkte i undervisningen inden for fagets kernepensum. Formålet er at give en simpel fortolkning af koblingen mellem innovation og matematik på den nye reform samt at gøre det lettere for matematiklærere på STX og HF at imødekomme det innovative krav i undervisningen.