Innovationsbeskrivelser

Hent materialerne her

 

Disse materialer indeholder eksempler på, hvordan man kan arbejde med innovation i hhv. en faglig og didaktisk kontekst i udvalgte fag i gymnasiet: biologi, dansk, engelsk, historie, matematik og samfundsfag, samt spansk, fransk, fysik, billedkunst, musik & oldtidskundskab.

 

Eksemplerne i disse materialer er udvalgt med henblik på at kunne anvendes i den daglige undervisning og med fokus på, hvordan de enkelte fag kan bidrage til at styrke elevernes innovative kompetencer, og innovationsforståelsen er således løsrevet fra særlige innovative processer.

 

Udgangspunktet for beskrivelserne er fagenes formål, indhold, metoder og arbejdsformer, og det eksemplificeres, hvordan man ved at accentuere bestemte stofområder og styrke bestemte arbejdsformer og didaktiske principper i en faglig kontekst kan understøtte træning af innovative kompetencer i henhold til BUVM´s vejledning om ”Elevernes innovative kompetencer”.

 

Endvidere trækkes der tråde til entreprenørskabstaksonomien indenfor dimensionerne handling, omverdensforståelse, kreativitet og personlig indstilling

 

Fagene er forskellige, og hver fagbeskrivelse er således unik. Ligeledes er de indlejrede innovative kompetencer forskellige fra fag til fag. Det er således intentionen, at summen af fagenes arbejde med de innovative kompetencer samlet medfører, at eleverne øger deres innovative kompetencer og dermed på en fagligt kvalificeret måde kan indgå i innovative processer i henhold til vejledningen.