FAQ om Orca Press

Jeg vil gerne bruge et materiale - hvordan gør jeg?

Fonden tilbyder en række materialer og aktiviteter til anvendelse i undervisning i grundskolen, på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser. Alle materialer er gratis og til fri download. Du kan finde dem her på siden under Publikationer, i Orca Press appen og på Fondens hjemmeside, www.ffe-ye.dk.

 

Materialerne er gratis, men Fonden registrerer, hvor mange der bruger materialerne. Inden et materiale kan downloades vil du derfor blive bedt om at angive, hvor mange elever, det er forventet, at materialet skal bruges til.

 

Jeg har en god idé til et materiale - hvad gør jeg?

Fonden støtter udvikling af nye undervisningsmaterialer med fokus på entreprenørskab. Kontakt os mht. fondsmiddeluddelinger, eller kontakt Peter Rasmussen for at få mere at vide omkring materialeudvikling.

 

Jeg kan ikke finde det materiale, jeg leder efter - hvad gør jeg?/Hvor er resten af jeres materialer?

Alle Fondens materialer er tilgængelige på www.ffe-ye.dk.

 

Materialerne vil løbende blive opdateret og vil være at finde her på siden og i appen efterhånden som de bliver opdateret.

 

Hvor finder jeg appen?

Du kan finde Orca Press appen i AppStore og Google Play butik.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Du kan se kontaktinformation her.

 

Hvem står bag Orca Press?

Det gør Fonden for Entreprenørskab.

 

Hvad er Fonden for Entreprenørskab?

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

 

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Innovation og entreprenørskab skal i højere grad integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.

 

Fonden for Entreprenørskab uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Fonden udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning.

 

Som videncenter arbejder Fonden for Entreprenørskab med at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervisningen. Gennem undersøgelser og analyser er Fonden for Entreprenørskab også selv med til at generere ny viden om udbredelsen og effekterne af entreprenørskabsundervisning i Danmark.

 

Har I andre tilbud?

Fonden har en lang række tilbud til de forskellige uddannelsesniveauer. Herunder f.eks. en række konkurrencer som Company Programme, Edison og NextLevel.

 

Derudover deler Fonden over flere runder midler ud til forskellige projekter. Herunder 2 fondsmiddeluddelinger om året samt Mikrolegater.

 

Fonden udbyder ligeledes, i samarbejde med Aarhus Universitet og Metropol, efteruddannelser til lærere og undervisere.

 

Endelig har Fonden hvert år en stor idéfest, Danish Entrepreneurship Award, hvor elever, studerende, lærere, undervisere og andre interesserede kan komme og få råd, vejledning og inspiration omkring iværksætteri og entreprenørskab.