Hvad er Orca Press?

Målet for entreprenørskabsundervisning er at give elever og studerende færdigheder, viden og holdninger til at agere entreprenørielt. Orca Press indeholder en lang række af Fondens undervisningsmaterialer, der understøtter denne undervisning.

Brug Orca Press til nemt at finde Fonden for Entreprenørskabs undervisningsmaterialer

Orca Press er Fonden for Entreprenørskabs digitale forlag og fås som en gratis app til iOS og Android.

 

Formålet med Orca Press er at tilbyde digitale undervisningsmaterialer, der understøtter elevers og studerendes evner til at være innovative. Dette gøres ved hjælp af de sammenhængende entreprenørielle undervisningsforløb, der findes i appen.

 

Kan du bruge Orca Press?

Orca Press findes i dag i tre versioner: en til grundskolen, en til ungdomsuddannelser samt en på engelsk til internationale studerende og udlandet. På sigt vil der komme en version, der er målrettet de videregående uddannelser. Således vil Orca Press være at finde til flere uddannelsesniveauer samt i både AppStore og Google Play.

 

Hvad kan du finde i Orca Press?

Orca Press indeholder lige nu 45 grundskolematerialer, hvoraf fire er helt nyudviklede. Hvert materiale består af en lærervejledning, og langt de fleste indeholder ligeledes et elevhæfte. Disse materialer spænder over 14 fag, emner, temaer og metoder – ud over innovation og entreprenørskab – og dækker 0. til 10. klasse.

 

På sigt vil alle Fondens undervisningsmaterialer til grundskolen være at finde ikke alene på denne hjemmeside men også i Orca Press. Under Publikationer i den øverste bjælke kan du se, hvilke materialer, der allerede ligger i appen. Efterhånden som nye og gamle materialer bliver udgivet i appen vil de også være at finde her.

 

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er nationalt videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer, og Fonden er selv med til at skabe og udbrede ny viden og forskning om entreprenørskab i undervisningen. Fonden arbejder aktivt for, at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra abc til ph.d., og at innovation og entreprenørskab i højere grad skal integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne.