Den Kreative Platform i Børnehøjde

Hent materialet her

 

Den Kreative Platform i Børnehøjde er et materiale til hele grundskolen - med ganske få justeringer kan det altså bruges fra indskolingen og helt op til udskolingen.

   

Materialet indeholder en række øvelser, der har til formål at træne elevernes kreativitet og evne til at idégenerere. Materialet består af tre faser: den kreative, innovative og iværksættende fase.

 

I den kreative fase gælder det om at finde på så mange idéer som muligt. Der arbejdes ud fra, at alt kan lade sig gøre, og at man siger JA til hinandens idéer og aldrig NEJ eller MEN. Den Kreative Platform kan anvendes her. Den fører eleverne gennem idégenerering ved hjælp af en fast struktur og træner på samme tid den enkeltes kreativitet.

 

Hvis man som underviser har erfaring i brugen af Den Kreative Platform kan denne også anvendes under den innovative fase. Der kan arbejdes i mindre grupper eller som klasse.

 

I denne fase udvælges idéer ud fra bestemte kriterier. Forskellige arbejdsark kan anvendes i denne proces. De endelige idéer skal kunne give nytteværdi for andre end en selv. Det kan være, man skal springe tilbage til den kreative fase igen for at finde på endnu flere idéer. Den valgte idé analyseres nærmere. Al viden skal klarlægges. Både den viden, man har, og den viden, man ikke har. Eleverne bruger deres netværk og egne kompetencer til at hente relevant viden. Idéen forfines, justeres, tilpasses og der planlægges, hvordan idéen skal iværksættes. Hvis der arbejdes i mindre grupper kan det i denne fase være brugbart på klassen at afholde løbende statusmøder med fremlæggelser og respons. Fælles Energi & Fokus kan her bruges på en gruppe eller hele klassen. 

 

Den iværksættende fase kræver handling. Det er her, eleverne fører deres idé/idéer ud i livet, og hvor idéen/idéerne får reel nytteværdi for andre end dem selv. Ud over en efterfølgende evaluering på nytteværdien er det selvfølgelig også vigtigt at få evalueret på læreprocessen og nye kundskaber og færdigheder.