Idétræning

Hent materialet her

 

Find de 200 øvelser her og se vores kreativitetstræningsspil her.

 

Idétræning er udviklet til at træne fundamentale evner i at tænke kreativt, i at bryde med dominerende tankemønstre og i at udvikle nye unikke idéer. Ved at udføre øvelserne i Idétræning bliver eleverne bedre til

  • at producere mange idéer
  • at bruge fantasien
  • at konstruere mentale visualiseringer
  • at formidle idéer til andre
  • at forstå og arbejde kreativt med problemer
  • at identificere kreative idéer
  • at videreudvikle idéer

 

Samtidig lærer eleverne at kombinere eksisterende viden på nye måder og de udvikler deres kreative selvforståelse.

 

Øvelserne bygger på et forskningsmæssigt grundlag og på en lang række kreativitetsforskeres arbejde gennem de sidste 50 år.

 

Kreativitetstræningen består af en række øvelser, der kan bruges som en integreret del af undervisningen. Eksempelvis som aktiviteter, der bryder undervisningen op, som morgentræning, i temauger, som kulturskabende elementer i klassen eller på helt andre måder. Herudover kan en del af øvelserne let kombineres med skolens fag, således at læreren kan inddrage øvelserne som opstart eller som en del af faglige undervisningsforløb. Øvelserne kan åbnes enkeltvis eller som en serie af sæt, hvor øvelserne er samlet i tilfældig rækkefølge.