10+1 fortællinger fra skoler landet over

Hent materialet her

 

Vi har haft den store fornøjelse at bearbejde mange dygtige skolefolks inspirerende undervisningsforløb, der alle har fokus på innovation og entreprenørskab. Det er der kommet denne casesamling med 11 forskellige undervisningsforløb ud af. Alle er de udviklet og gennemført af passionerede undervisere, der brænder for at give Danmarks børn og unge en motiverende og meningsfuld skolegang, der gør dem til handlekompetente og ansvarlige medborgere.

 

Denne casesamling er tiltænkt dig, der er nysgerrig på, hvordan andre gode undervisere griber det an – i praksis. Det er vores forhåbning, at de 11 forløb vil være en kilde til både refleksion og inspiration. Enten direkte eller ved, at fortællingerne kaster nogle helt nye idéer af sig til mulige undervisningsforløb. 

 

Casesamlingen er på ingen måde tænkt som ’best practice’ eller for den sags skyld en samling detaljerede lærervejledninger. I stedet er den bygget op som gode og informative fortællinger fra felten. Hver case indeholder en beskrivelse af forløbet og den innovationsdidaktiske model, der er anvendt til at strukturere arbejdet med forløbene for både udviklere og elever. Derefter har vi medtaget undervisernes egne indtryk fra forløbet og forbedringsforslag. Sidst i hver case kommer de undervisere, der har stillet deres forløb til rådighed, med deres gode råd og personlige kæpheste.

 

Alle 11 forløb emmer af engagement og faglighed. Vi har prioriteret forløb, hvor de fagfaglige elementer er tydelige og synlige. Vi vil gerne med denne casesamling vise, at fagfaglighed og innovation går hånd i hånd og på ingen måde er hinandens modsætninger. Fagfaglig viden kan styrke det innovative og entreprenante arbejde, ligesom innovation og entreprenørskab kan bringe fagfagligheden i spil og gøre den meget mere levende, meningsfuld og forståelig for eleverne.

 

Nogle af de 11 forløb er korte og enkeltfaglige, mens andre spreder sig over mange uger og fag. Nogle gennemføres af en enkelt underviser, mens andre har et stort team i ryggen. Afsættet i nogle forløb er udfordringer stillet udefra, mens eleverne i andre selv finder frem til problemstillingen undervejs i forløbet. Et enkelt forløb er for hele skolen, mens et andet er en del af et særligt valgfag. Og så er der forløb fra såvel indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 

 

Vi håber, at du – ligesom vi – finder de 11 cases inspirerende og tankevækkende. Og at de vil bidrage til, at endnu flere vil kaste sig ud i det kreative og meningsfulde arbejde med at koble innovation og entreprenørskab med den faglige undervisning. Så brug samlingen til at få idéer til, hvad dit eget næste forløb skal handle om.