Du og din familie i Balonga

Hent materialet her

 

Omverdenens krav til os om at være fleksible og innovativt tænkende er blevet skærpede de senere år. Vi skal konstant udtænke nye løsninger, da der hele tiden opstår nye behov i en konkurrence, hvor vi gerne skulle være de bedste. 

 

Undervisningsmaterialet om Balonga, en landsby i Afrika, er opstået med ønsket om at give inspiration til indskolingens arbejde med kreative og innovative problemløsninger – at tænke anderledes kreativt og utraditionelt. Det tager udgangspunkt i eleverne og deres ønske om at påvirke undervisningen.

 

Målet er, at materialet skal virke som en katalysator for innovativ tænkning i 2.-3. klasse, og undervisningsgrundlaget er elevernes lyst til og erfaringer med at eksperimentere. Det er vanskeligt for denne aldersgruppe at finde problemstillinger fra deres hverdag, der er brugbare til et sådant forløb – de kan ikke forestille sig, at ting kan gøres anderledes, end de ser dem blive gjort i dag. 

 

U-landsproblemer med så basale ting som vandforsyning osv. er meget konkrete og iøjnefaldende for børn fra vores del af verden, og derfor er problematikkerne lettere for dem at arbejde med.

 

Da opgaverne er indarbejdet i fortællingen om Balonga er elevernes problemløsningsforslag pludselig blevet en del af historien – desuden er de selv medvirkende i historien, da den er fortalt i du-form.

 

Opgaverne tager udspring i en fortælling, og det er vigtigt at skabe en stemning omkring historiens handling og hovedperson. Materialet lægger op til denne stemning ved, at fortællingen indledes netop, som den gør. Her er det vigtigt, at læreren ”spiller” med og bruger sin egen stemme som redskab til at gøre historien mere livagtig.