Du og din familie i Balonga - Den Kreative Platform

Hent materialet her

 

Du og din familie i Balonga er et undervisningsmateriale om iværksætteri med særligt fokus på at give eleven en erfaring med at indgå i et skabende nærvær sammen med andre. Materialet stimulerer elevernes kreativitet, deres idéudvikling og løsning af problemstillinger. Der arbejdes med storytelling i forhold til den afrikanske landsbycase, hvilket betyder at eleverne får viden om levevilkår, klimaforhold og natur i en anden kultur. Intentionen er, at eleverne ved at indleve sig i historien bliver motiveret til at løse de fire konkrete problemstillinger, der findes i undervisningsmaterialet. Den Kreative Platforms pædagogiske principper arbejder med at tage præstationspresset væk fra eleven og bedømmelsen væk fra lærerne. Dette giver den enkelte en fornemmelse af, at alle elevers idéer kan anvendes og skaber et klasserum, der socialt og fagligt inkluderer alle i gruppen.

 

Materialet består af fire dele. Hver del har et omfang på 3-4 normale undervisningslektioner, afhængigt af lærerens tilrettelæggelse. Til de fire dele er der instruktioner på nummererede forløbskort.

 

På grund af materialets omfang skal det fordeles over flere dage. En ny dag på Den Kreative Platform skal altid indledes med det ritual, vi kalder ”Rød Løber”. Der er som start i de 4 dele introduceret Røde Løbere. Som bilag til materialet er der yderligere vedlagt to Røde Løbere, hvis man har brug for flere. Samtidig skal alle dage afsluttes med en ”Blå Løber.” Der er til hver del indlagt en Blå Løber, som kan anvendes, hvis timingen passer. Hvis ikke, er der supplerende Blå Løbere, der kan anvendes på hvilket som helst tidspunkt, det passer.

 

Materialet bygger på idéer fra Den Kreative Platform. Det betyder, at eleverne bliver ført gennem en række faser, hvor deres egne idéer danner udgangspunkt for opgaveløsningen, og hvor det faglige indhold støtter op om elevernes idéer.