Opfinderspirerne

Hent materialet her

 

Opfinderspirerne er den danske version af de svenske ”Snilleblixtarne”, som startede i Stenungsund i 1994.

 

Siden har idéen bredt sig over hele Sverige samt i Norge og Tyskland. I Danmark har vi valgt at kalde projektet Opfinderspirerne. Opfinderspirerne stimulerer børns kreativitet, initiativ og selvtillid gennem løsning af problemer, som de støder på i deres egen hverdag. Elevernes egen opfinderproces er det gennemgående, og de lærer at udvikle deres idéer og at finde frem til løsninger, som afhjælper deres problem. Fantasi og samarbejde er en central del af Opfindespirerne, som især er velegnet til emne- eller temauger.

 

Der er et ønske om, at alle børn og unge i løbet af skoletiden skal møde kreativitet, innovationstænkning og entreprenørskab. Opfinderspirerne er et materiale, der kan være med til at styrke disse områder.

 

Materialet retter sig fortrinsvis mod faget natur/teknologi, men flere af skolens fag kan med fordel inddrages i arbejdet.

 

Opfinderspirerne kan gennemføres på en enkelt dag, over en temauge eller som et element i den almindelige undervisning over flere måneder og organiseres som enkeltklasse-undervisning, på tværs af flere klasser eller eventuelt som et samarbejde mellem flere skoler/virksomheder.

 

Tilgangen bygger på at lade elevernes egen opfinderproces – fra problem over idéudvikling til præsentation af en opfindelse – være det gennemgående.

 

De enkelte fag og faglige udfordringer i processen afhænger af lærerens eget ambitionsniveau og tiden, der er til rådighed.

 

Målet med Opfinderspirerne er derfor ikke, at eleverne udvikler otte præsentationer af geniale opfindelser. Målet er, at eleverne gennemfører processen. Opfindelserne er genstanden for elevernes opmærksomhed og de skal derfor laves, men kvaliteten af opfindelsen er ikke målet i sig selv.

 

I processen skal eleven sætte ord på sit problemfelt, sin idé og sin opfindelse, og resultatet kan formidles ved hjælp af billeder, tegninger, it-præsentationer og prototyper.