Du er en superhelt

Hent materialet her

 

”Du er en superhelt” er et tværfagligt materiale til 0. og 1. klasse, der sætter fokus på inddragelsen af innovation og entreprenørskab allerede fra skolestart.

 

Arbejdet med elevernes indstilling til sig selv og deres omverden er den gennemgående røde tråd.

 

Det er formålet, at alle elever opnår indsigt i egne styrker og evner, samt oplever tillid til, at de hver især kan bidrage med noget værdifuldt. Konkret tages der udgangspunkt i et superhelte-univers, der er med til at motivere og inspirere eleverne. Opgaverne i materialet er baseret på en legende tilgang med vægt på bevægelse, fantasi og kreativitet - f.eks. opfindelse af deres egen superhelt.

 

Elever skal være dygtige – både når det gælder målbare faglige færdigheder og kreative, innovative kompetencer. Et stigende fokus på prøver og nationale tests kan medføre, at eleverne ikke ser værdien i at kunne prøve sig frem og have mod til gå nye veje. Det er derfor vigtigt, at man understreger, at disse tilgange supplerer hinanden; dette må italesættes direkte og være tydeligt i både målsætning, aktiviteter og evaluering. Eleverne skal hjælpes til at forstå, hvad der forventes af dem hvornår.

 

Dette undervisningsmateriale er baseret på et bredt læringsperspektiv med fokus på vigtigheden af både faglige, personlige og sociale kompetencer. Det er et bud på, hvordan temaet innovation og entreprenørskab med fordel kan indgå i undervisningen allerede fra skolestart og således være med til at understrege de forskellige tilgange til læring og kompetencer, der efterstræbes. 

 

Materialet er baseret på de nye forenklede Fælles Mål. Det er nemt at gå til med overblik over de enkelte aktiviteter, deres formål og elevmål. Der foreligger en række ekstra materiale, der har til formål at hjælpe underviseren godt på vej - herunder ekstraopgaver, forældrebrev, plakater osv. Disse findes inde i materialet.