Truede Dyr - Insekter

Hent materialet her

 

 

Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 15 og 11 og skal være med til at oplyse lokalområdet om målene. De arbejder med idégenerering og kommer med forslag til at give en plads/et lokalområde/skolegården mere insektvenlig vild natur samtidig med, at det bliver et rekreativt område for børn og voksne.

 

Opgaven kan gives af en ekstern samarbejdspartner. Det kan være den lokale miljøforening, Danmarks Naturfredningsforening eller Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen. Det kan også være skolen, der stiller opgaven, hvis det handler om skolens område.

 

Eleverne skal:

  • Have oplæg om insekter og vild natur i byen. Det kan være gennem besøg hos eller besøg af en af Danmarks Naturfredningsforenings 95 lokalafdelinger eller lignende. De kan besøge den lokale taghave (hvis det findes) eller en lokal grøntsagsavler eller gartner og få viden om, hvilken betydning insekterne har.
  • På insektjagt i lokalområdet og finde ud af, hvilke insekter der allerede er.
  • Via faglitteratur have informationer om insekter og deres betydning. De skal arbejde med at finde information om emnet, så de kan bruge disse informationer, når de skal komme med idéer til at udvikle området. 

 

 Klassetrin

 

3. klasse (indskoling)

 

Fag

Natur/teknologi, dansk, håndværk/design, billedkunst

 

Verdensmål

Mål 15: Liv på land og mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Overordnede fagmål

Fødekæder, levesteder, klimaforandringer, vild natur, insekter, biodiversitet, faglig læsning, billedfremstilling, design

 

Overordnede kompetenceområder

Fremstilling, kommunikation, faglig læsning

 

Tværgående emner 

  • Innovation & entreprenørskab
  • Verdensmålene
  • Globalt medborgerskab