Vores lokalsamfund

Hent materialet her

 

Når børn er fordybet i leg, er de ofte i en ekstrem lærerig tilstand. Det er derfor ikke uden grund, at alle pattedyrs unger leger. I leg kan forestillinger og hypoteser om virkelighedens verden afprøves, og gennem legen udvikles kreativitet, selvstændighed og evnen til at tænke innovativt.

 

Det må derfor være en stor og oplagt pædagogisk opgave at tilrettelægge undervisningssituationer, der som en naturlig del inddrager legen.

 

Dette materiale tager udgangspunkt i børns fantastiske evne til at leve sig ind i en fiktiv situation. Gennem 5 lektioner bliver de udfordret på fantasi, samarbejdsevner og evne til at danne hypoteser og ræsonnementer. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Gennem ”leg” lærer de bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund.

 

I min daglige praksis forsøger jeg at skabe et læringsmiljø baseret på et pædagogisk grundsyn om, at læring er en aktiv proces. Det er elevernes aktive læringsarbejde, der bør udgøre læringsprocesserne. Den sproglige formulering og dialogen mellem eleverne er central i forhold til den enkelte elevs udvikling. Når en elev skal ”hjælpes videre” fra det, han allerede kan ind i det felt, hvor han kan løse en opgave sammen med andre (”Nærmeste udviklingszone”) er det et grundvilkår, at der er mulighed for sparring og feed-back.

 

Det har derfor været mig en stor fornøjelse, at lave denne danske udgave af undervisningsmaterialet ”Vores lokalsamfund”, der på fornemste vis tilgodeser ovennævnte pædagogiske vision - og som jeg dermed har store forhåbninger om, vil kunne bidrage til nogle lærerige og medrivende timer for eleverne. Det er samtidig et tilbud til læreren om et velbeskrevet og veltilrettelagt forløb, der kan følges ”trin for trin”; men også med mulighed for at vælge aktiviteter til og fra.