Børns Stemme - Børneaktivisme

Hent materialet her

 

 

Eleverne får viden om verdensmålene med fokus på verdensmål 4 og 17. De arbejder med idégenerering til, hvordan de kan være med til at oplyse elever på deres egen alder om verdensmålene, og hvordan man kan få politikere i tale. De skal præsentere deres arbejde ved en event eller arrangement, f.eks. i forbindelse med den årlige kampagneuge for verdensmålene: Verdenstimen.

 

Eleverne skal:

 

  • Have oplæg om aktivisme og det at blive hørt
  • Via faglitteratur have informationer om holdninger, demokrati, aktivisme m.m.
  • Selv arbejde med at finde information om emnet, så de kan bruge disse informationer, når de skal komme med idéer

 

Opgaven kan stilles af et lokalt ungeråd, klassens lærere, skolens elevråd eller lignende. Det kan også være Verdens Bedste Nyheder eller en ekstern partner, der holder en event for børn og unge, hvor elevernes arbejde kan passe ind. F.eks. den lokale miljøforening, Danmarks Naturfredningsforening (som har afdelinger i 95 kommuner i landet), Red Barnet eller lignende.

 

 

 

Klassetrin

 

5./6. klasse

 

Fag

 

Dansk, billedkunst, matematik

 

Verdensmål

 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse og mål 17: Partnerskaber

 

Overordnede fagmål

 

Faglig læsning, kommunikation, billedkommunikation, borgerindflydelse og deltagelse i politiske debatter.

 

Overordnede kompetenceområder

 

Fremstilling, kommunikation, faglig læsning

 

Tværgående emner

 

  • Innovation & entreprenørskab
  • Verdensmål nr. 4 og nr. 17
  • Globalt medborgerskab
  • Demokrati og fællesskaber