Designeren og Entreprenøren

 

Hent materialet her

 

Design har fået en større plads i folkeskolen, og der er generelt i samfundet en større forståelse for kreative arbejdsprocesser og deres værdi i forhold til andre måder at løse problemstillinger på. Samtidig er innovation og entreprenørskab blevet et tværgående tema for al undervisning på lige fod med IT og medier og sproglig udvikling.

 

Dette materiale er udarbejdet, så det er lige til at hente ned fra nettet og anvende i undervisningen. Samtidig er det struktureret til at gøre elevernes evner inden for design og entreprenørskab synlige og evaluerbare.

 

Det er udviklet af designer Martine Noring for Fonden for Entreprenørskab og bruger faget Håndværk og design til at styrke forståelsen for og undervisningen i entreprenørskab.

 

Præmissen for materialet er, at det skal kunne bruges af alle skoler landet over på 4., 5. og 6. klassetrin. Skoler er dog forskellige – så det kan godt være, det skal tilpasses individuelt. Derfor er der også ekstra materiale med opgaver og idéer til f.eks. tværfaglige samarbejder i og uden for skolen i lærervejledningen og elevarket.

 

Elevmaterialet er derimod bygget op om konkrete designmetoder, der viser, hvordan en designer arbejder, og nødvendigheden af at indtænke entreprenørskab for at realisere og/eller få succes med designidéerne og produkterne.

 

Materialet fokuserer på at formidle de overordnede kreative processer og redskaber, sådan at eleverne trin for trin tilegner sig viden om og erfaring med fagdisciplinerne design og entreprenørskab. 

 

Materialet til 4. klasse omhandler redesteder til fugle. Her skal eleverne designe og bygge et fuglehus eller en redekasse.

 

I materialet til 5. klasse skal eleverne skrive, layoute og illustrere deres egen digtsamling.

 

Materialet til 6. klasse omhandler bæredygtigt design - eleverne skal designe og lave en masse forskellige produkter af genbrugsmaterialer og dernæst sælge dem i en pop up shop.