Eksperimenter med matematik

Hent materialet her

 

Det er materialets mål, at eleverne får lov til at tænke over ting, eksperimentere, lave beregninger og bagefter at bruge matematikken i formidlingen af løsningen/løsningerne. Opgaverne kan med fordel laves af elever i grupper på 2 – altså som makkerpar.

 

Alle opgaverne har fået tildelt et af følgende pointtal: 100 – 200 – 500 – 800 – 1000. Da opgaverne er beregnet til brug på mellemtrinnet, kan pointene være retningsgivende for sværhedsgraderne, idet 100 sigter på 4. klasse, 500 på 5. klasse og 1000 på 6. klasse. Jo flere point, jo sværere er opgaverne.

 

Opgaverne er opbygget over en fast skabelon, der naturligt nok indledes med opgavens titel. I opgavernes første linjer er der et kort oplæg, der kan ende med en påstand, en eftervisning eller et direkte spørgsmål. For at besvare opgaven skal der undersøges, eksperimenteres, søges kontakt til en virksomhed eller laves et interview. Resultaterne fra disse skal bruges og indgå i det videre arbejde. De indhentede data og oplysninger indgår i den teoretiske matematiske løsning, som skal formidles ved en tegning eller grafisk fremstilling. Som afslutning på opgaven drages en konklusion, som også er svaret på den påstand eller det spørgsmål, opgaven begyndte med at stille. Til hver opgave er der ligeledes lavet en idéboks. Den skulle gerne give inspiration til at finde en løsning på opgaven, der er på arket.