Idévejen - Vand på godt og ondt

Hent materialet her

 

Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår viden omkring aktuelle problemstillinger relateret til vand i en naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces. Denne viden vil eleverne få i Kapitel 3, der indeholder en række vidensdokumenter. Den primære målgruppe for materialet er 6. og 7. klasse, men man vil med enkelte tilpasninger nemt kunne arbejde med det i hele udskolingen.

 

Materialet har ere anvendelsesmuligheder og kan tilpasses til forskellige behov - både fagligt og tidsmæssigt. Man kan benytte materialet i sin fulde længde som en måde at fordybe sig i en innovationsproces med fokus på vand på godt og ondt - det kræver, at man afsætter god tid til processen for at få det fulde udbytte heraf. Man kan også vælge at prioritere i opgaverne undervejs og springe over udvalgte elementer, hvis rammerne kræver det. Desuden er det muligt udelukkende at anvende kapitel 3, da det også som særskilt materiale giver en grundig indføring i vand på godt og ondt.

 

Idévejen handler om innovation og entreprenørskab. Det går ud på at få nogle helt nye idéer, som kan skabe værdi for andre og prøve at få idéerne til at blive til virkelighed. Der er mange, der mener, at det er noget af det vigtigste at kunne i fremtiden, så vi kan blive ved med at forbedre verden og klare os godt.

 

Først kommer eleverne til at arbejde med at finde viden, og derefter skal de finde på nye, innovative idéer. De vil blive guidet igennem en masse forskellige opgaver, der alle har et helt bestemt formål - nemlig på forskellige måder at hjælpe dem med at finde på noget virkelig originalt og nyt.