Ud i Europa

Hent materialet her

 

Undervisningsforløbet ”Ud i Europa” er planlagt, så eleverne opnår kompetencer indenfor brugen af samfundets ressourcer. I dette undervisningsforløb er samfundets ressourcer set bredt. Målet er, at eleverne erkender, at et samfunds ressourcer består af en bred vifte af delelementer. Disse delelementer bidrager hver især til at skabe ikke bare elevernes egen hverdag, men et komplet samfund. Målet er også en forståelse for ressourcernes bevægelighed mellem de enkelte lande og regioner, en forståelse for konsekvenser af egen brug af ressourcer og en forståelse for, hvordan behovet for en ressource opstår. Denne forståelse er væsentlig for at kunne udvikle færdigheder inden for området.

 

Elevernes kompetenceudvikling tilstræbes gennem tilegnelse af viden og udvikling af færdigheder i virkelighedsnære aktiviteter. 

 

Undervisningsforløbet er tværfagligt og henvender sig primært til 4.-7. klassetrin.

 

”Ud i Europa” giver eleverne mulighed for at arbejde frem mod en række af de mål og udvikle nogle af de kompetencer, der er beskrevet i Fælles mål for fagene.

 

Undervisningsforløbet består af 7 lektioner.