Bæredygtig Transport – Bæredygtige Lokalsamfund

Hent materialet her

 

Gennem forløbet får eleverne viden om verdensmål 11 og om, hvad der står i delmålene, og de arbejder med idégenerering og kommer med innovative løsninger på trafikale problemstillinger.

 

Eleverne skal:

  • Undersøge trafikmønstre og sikkerhed i lokalområdet
  • Via faglitterære tekster og dokumentarfilm opnå viden om cykelkultur, partikelforurening, støjgener, sikre skoleveje og statistik
  • Indhente viden om emnet via oplæg fra Cyklistforbundet, Cycling Without Age, Rådet for Sikker Trafik, Miljø- og Trafikforvaltningen eller lignende
  • Selv undersøge trafikforhold i lokalområdet, læse og søge informationer samt se på statistik.

 

Projektet kan bruges i forbindelse med en uges projektopgave. De 2 første faser (forståelsesfasen og idégenereringsfasen) kan med fordel lægges i en periode på 3-4 uger før projektugen og spredes ud over de forskellige fag, der er involveret i projektet.

 

Projektet kan skaleres op og ned i lektioner og fag. Der kan fokuseres mere eller mindre på de forskellige faser f.eks. på idégenerering- og realiseringsfasen. Det er dog vigtigt at huske, at jo mere viden og forforståelse for problemstillingen eleverne har, desto lettere er det for dem at få idéer.

 

 

Klassetrin

8. klasse (kan bruges i hele udskolingen)

 

Fag

Engelsk, geografi, samfundsfag

 

Verdensmål

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Overordnede fagmål

Undervisningen lægger vægt på, at eleverne arbejder med at søge og bearbejde information samt handle aktivt. Der er fokus på både analoge og digitale tekster og medier.

 

Overordnede kompetenceområder

Faglig læsning, undersøgelse, perspektivering, mundtlig og skriftlig kommunikation og refleksion. 

 

Tværgående emner

  • Innovation & entreprenørskab
  • Verdensmål nr. 11
  • Globalt medborgerskab