Innovation Step by Step - Berlin, eine Metropole

Hent materialet her

 

”Innovation Step by Step” er et undervisningsmateriale, der træner eleverne i at arbejde med innovation og entreprenørskab i faglige sammenhænge og forløbene er udarbejdet således, at der arbejdes struktureret med problemløsning og kreative processer.

 

Eleverne opøves i at generere idéer, at arbejde med idévurdering, at udvælge idéerne og i at omsætte dem til et færdigt resultat.

 

Der er tidligere udviklet en serie til mellemtrinnet, der tager udgangspunkt i arkitektur og design i tværfaglige forløb mellem dansk, billedkunst, hjemkundskab, håndværk og design. En af bøgerne omhandler emnet ”London” i engelsk - 6. klasse.

 

Materialet om Berlin, der henvender sig til tysk i 8. og 9. klasse, er lavet som et online materiale.

 

Materialet tager udgangspunkt i delområder, der omhandler kultur og historie og er opbygget således, at der undervejs er lagt forslag ind til, hvordan man kan inddrage tekster fra klassens pensum, således at arbejdet med temaet om Berlin indgår som en naturlig del af årets arbejde op mod afgangsprøverne. 

 

I ”Step by Step” er det lærerens rolle at guide eleverne gennem de forskellige opgaver og sørge for at få skabt nogle rammer, hvor eleverne selv søger efter svar eller viden til at løse de udfordringer, som måtte opstå undervejs.

 

Styrken ved at arbejde med kreativitet og innovation er netop, at der ikke findes et rigtigt eller forkert svar, og at processen ikke leder hen til et entydigt svar på en løsning.

 

Det er vigtigt, at læreren stiller spørgsmål og formulerer opgaver, der ikke får eleverne til at lede efter det svar, som de tror, læreren gerne vil have. Eleverne skal stimuleres til at gå nye veje og forfølge de løsninger, de tror på.