Sæt aftryk på byen - Et projekt om udsmykning

Hent materialet her

 

Er du interesseret i at få forfatteren, Matine Noring, på besøg på din skole, så hun kan hjælpe med et undervisningsforløb tilrettelagt din klasse?

Så læs meget mere i folderen her.

 

I dette projekt skal eleverne udvikle og udforme forslag til ny udsmykning til deres by/bydel. Det er skabelsesprocessen – med dens research og analyser – der er det vigtige. Konkret skal forslagene omhandle udsmykning af et plankeværk, en husgavl, en mur – eller en anden stor flade, fx en port. De endelige forslag præsenteres for omverdenen, fx i form af en udstilling (på biblioteket, skolen eller andet egnet sted), så interesserede kan komme og se dem, ligesom der lægges op til, at forslag præsenteres for mulige interessenter.

 

Der er således tale om værdiskabende processer, som rækker ud i skolens omverden. Sideløbende med de kreative processer får eleverne entreprenøriel viden og nogle konkrete redskaber på området.

 

Temaet er byens/bydelens identitet – og elevernes bud på branding af den. De opfordres til at engagere sig – at være med til at ændre lokalmiljøet og styrke dets identitet. Herigennem gives eleverne en forståelse af, at de kan være aktører i deres lokale samfund, og de mærker på egen krop demokratiet nedefra.

 

Materialet er udviklet til innovation og entreprenørskab i 8. og 9. klasses valgfag Håndværk og design, og projektet bygger på såvel individuelt arbejde som gruppearbejde samt enkelte processer på klasseplan.

 

I elevmaterialet er teksten visse steder suppleret med yderligere oplysninger eller forklaringer. Det er ikke nødvendigt at læse disse for at gennemføre projektet – de er blot ment som et tilbud, hvis du som lærer eller eleverne ønsker yderlige fordybelse. Det vil være tydeligt markeret, hvor der er adgang til yderligere stof.