Den Skøre Kugle

Hent materialet her

 

Dette undervisningsforløb er baseret på 17 lektioner, men kan også have en længere varighed eller bruges som projektuge. Forløbets hovedformål er at kombinere anvendelsesorienteret og elevproducerende matematik med en entreprenøriel tankegang, gennem et virkelighedsnært handlingsforløb. Yderligere vil eleverne arbejde med værdikæden i en virksomhed, kalkulationer, rummelige geometriske figurer, størrelsesforhold, procent- og brøkregning, økonomi, problemløsning samt IT i form af Excel og Word

 

Undervisningsmaterialet Den Skøre Kugle består af tre dele, som fordeler sig således

 

Del 1 indeholder forord, de fire dimensioner i undervisning indeholdende innovation og entreprenørskab, mål, samt en lærervejledning som indeholder beskrivelser og guide/lektionsplan til spillets forløb.

 

Del 2 indeholder jobbeskrivelser, skal printes og lamineres, og bilag til afdelingerne - som skal printes og udleveres til afdelingerne.

 

Del 3 indeholder formative evalueringsopgaver til hver af afdelingerne.

Materialet er udtænkt som støtte til årsplanen i matematik på 8. & 9. årgang, men kan også bruges i matematikundervisningen på ungdomsuddannelserne.