Eksperimenter med matematik

Dette materiale prøver at slå en streg over følgende udsagn om matematik: Én opgave = Én løsningsmetode = Én løsning.

 

Når man arbejder kreativt, innovativt og entreprenørielt, forventes det, at nedenstående krav opfyldes:

  • Eleverne er ressourcer
  • Der er fokus på det, eleven skal lære
  • Man har lov til at dumme sig
  • Der er ikke kun ét facit
  • Læringsaktiviteterne laves i samarbejde med en ekstern partner
  • Problemorienteret kontekst – skabe behov for læring
  • Læreren rammesætter
  • Værdi for andre end én selv

 

I matematikundervisningen er der tit kun ét facit, men alligevel er det muligt at arbejde entreprenørielt i matematikundervisningen.

 

Formålet med materialet er at give elever i faget matematik i udskolingen mulighed for at arbejde praksisorienteret samtidig med, at de får muligheden for at arbejde med entreprenørskab. Entreprenørskab dækker over begreberne kreativitet, innovation og iværksætteri.

 

Kreativitet er evnen til at få idéer. Evnen til at kombinere kendte ting på nye måder – at kombinere kendte begreber og viden på nye måder.

 

 

Kreativitet er evnen til at generere nye idéer – innovation er evnen til at bruge de mange idéer på en måde, så de skaber værdi for andre end én selv og at udvælge en idé som skal udføres til løsningen af opgaven, som eleverne arbejder med.