Lys og Farver

Hent materialet her

 

Materialet skal vække elever i 8.-9. klasses interesse for fænomener, der knytter sig til lys og farver. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden inden for naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder inden for projektarbejde. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Materialet anvender Den Kreative Platform som metode.

 

Undervisningsmaterialet er planlagt, så eleverne opnår kompetencer og viden inden for naturfagene, samtidig med at de tilegner sig redskaber inden for projektarbejde.

  

Undervisningsmaterialet beskriver en metode, der kan anvendes til at arbejde tværfagligt med lys og farver. Det fagteoretiske indhold skal findes i skolens eget lærebogsmateriale og samles til eleverne i et kompendium. Forslag til emner findes i materialet.

 

Målet med dette undervisningsforløb er at vække eleverne i 8.-9. klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er også at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser.

 

Lys og farver er fænomener, der optræder i den tværfaglige virkelighed. For at kunne arbejde i dybden med disse fænomener, skal eleverne arbejde inden for de enkelte naturfags videnskabsteoretiske områder. Dette sker gennem eksperimenter hentet fra naturfagenes traditionelle områder.

 

Elevernes eksperimenter giver dem mulighed for kernefaglig fordybelse. En fordybelse, der fører til viden og udvikler kompetencer inden for de enkelte fag. Eleverne bearbejder erfaringerne fra de enkelte fag, når de anvender deres viden i forhold til en samlende problemstilling. 

 

Fagene fysik/kemi, biologi og geogra er centrale i forløbet.


Målet er, at eleverne ud fra egne idéer gennemarbejder faserne fra observation i virkeligheden til faglige undersøgelser og tilbage til virkeligheden i form af en fremlæggelse, hvor den nyerhvervede viden bruges som forklaringsmodel til observationen.

 

Arbejdsmetoden, der er valgt til dette undervisningsforløb, er en metode, der skaber fokus, nærvær, selvværd, kreativitet og giver eleverne en oplevelse af at kunne bidrage til klassens samlede udbytte. En arbejdsmetode, der kan anvendes i mange andre sammenhænge. Metoden, der her er anvendt, bygger på tankerne fra ”Den Kreative Platform”, og det er vigtigt, at man læser introduktionen til ”Den Kreative Platform” inden man giver sig i kast med materialet.