MatFlip

Materialet er bygget op over principperne for flipped learning. Eleverne skal selv indsamle den viden og de kompetencer, den enkelte problemstilling kræver. Materialet henvender sig til elever på 8. klassetrin i faget matematik.

 

Eleverne bliver stillet over for en matematisk udfordring fra dagligdagen. Udfordringen skal nu løses i grupper. Ud fra løsningen skal den enkelte gruppe definere, hvilke matematiske færdigheder, de har gjort brug af. En af disse udvælges, hvorefter gruppen laver en video til 6. klasse omkring den valgte færdighed.

 

I projektet er der 5 forskellige matematiske udfordringer. På den måde arbejder grupperne med forskellige opgaver, og samtidig giver det underviseren chancen for at differentiere. Udfordringerne kan løses på flere måder og niveauer. 

 

Historien omkring udfordringerne er bygget op omkring en gennemgående gur, Karl S. Karl er en mand, der har styr på alt, han er tjekket, og intet kan komme bag på ham. I hver udfordring går det alligevel galt, der er noget han ikke har styr på, har glemt eller overset. Der opstår en udfordring, som gruppen skal tage sig af og sætte sig ind i. Derudover møder Karl i alle videoerne en fagperson. På den måde bliver det erhvervsfaglige element inddraget på en naturlig måde. 

 

Projektet er bygget op over 6 dobbeltlektioner i matematik. Det er selvfølgelig op til dig som underviser at vurdere, hvorvidt der skal bruges mere eller mindre tid. Der er en del redigering og tilrettelæggelse i projektet, som kan tillægges større eller mindre værdi. Det er muligt at bygge projektet op som et tværfagligt projekt.