Viden i spil

Hent materialet her

Et digitalt materiale som med udgangspunkt i noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens rammer. Materialet lægger op til nye måder at arbejde med genrer i danskfaget.

 

I dette undervisningsmateriale kan du sætte din viden i spil. Det betyder, at du får mulighed for at vise, at du kan anvende din faglige viden til noget praktisk, til noget som kan få værdi for dig selv og andre. 

 

GØR EN FORSKEL - ARBEJD ENTREPRENANT

 

 

I dag kan du nemt få fat på viden! Men i morgendagens samfund får du brug for at kunne eksperimentere og lege med din viden, så du finder de rette løsninger på de opgaver, du bliver stillet. Opgaverne i dette materiale træner dig i at arbejde entrepreniørielt med din viden og udfordrer din kreativitet ved at sætte din viden i spil - både på din egen skole og udenfor.