Min Virksomhed

Hent materialet her

 

Materialet består af 2 faser

 

Fase 1, som er en præcis køreplan til indføring i og udfordrende arbejde med iværksætteri hen over en emneuge, som fører til, at eleverne i løbet af ugen starter en lille virksomhed med et produkt, de selv finder på. Her møder man en del af de tilhørende begreber og pædagogik. Eleverne skydes i gang, motiveres og arbejder selvstændigt, men samtidig stramt styret af tidsrammerne. De anvender deres viden i praksis og får lagt nogle væsentlige kompetencer ovenpå.

 

Fase 2, hvor der arbejdes videre med det, der er etableret i Fase 1. Her er styringen i langt højere grad lagt ud til den enkelte lærer.

 

I materialet findes der forslag til arbejdsområder, der kan arbejdes med samtidig med, at virksomhederne udvikles til nye højder. Eleverne lever drømmen ud.

 

At arbejde med innovation og iværksætteri betyder ikke, at man ikke får tid til alt det øvrige faglige stof, men er tværtimod en glimrende mulighed for at få de forskellige fag i spil med hinanden og stadig arbejde inden for rammerne af Fælles Mål.

 

Globalisering. Videnssamfund. Ord, vi dagligt hører i pressen, bruges af politikere og er blevet begreber, vi taler om og forholder os til. Arbejdsmarkedet ændrer sig med voldsom hast, hvilket betyder, at det, vi kender i dag, vil se meget anderledes ud, allerede når eleverne forlader uddannelsessystemet.

 

Fremtidens konkurrence handler mere om idéer end om produkter. Fællesnævneren for alle brancher er, at det er evnen til mestre den kreative eller innovative proces, vi i lande som Danmark skal leve af. Vi skal dyrke den kreativitet og den opfindsomhed, som bringer os den tand videre.

 

Motivation, engagement og personlig udvikling hos eleverne er også gode grunde til at arbejde med iværksætteri. Det ses sjældent i sådant et omfang som her. Arbejdsformen, hvor den voksne verden omkring dem stiller krav, som helt naturligt forventes honoreret, giver eleverne mulighed for at lære verden uden for skolen at kende på en anden og mere ligeværdig og vedkommende måde end ellers. De møder elever fra ungdomsuddannelserne og erhvervsaktive på ligeværdig vis. Forventningerne fra omgivelserne og elevernes egen sans for kvalitet skaber konstant progression - de vokser med opgaverne - deres glæde og entusiasme stiger i takt med overvindelserne. De forhandler, overskrider grænser og bruger hinanden i en grad, vi ikke tidligere har set i grundskolen.

 

Samtidig giver iværksætteriet rig mulighed for tværfaglige aktiviteter på en naturlig måde.

 

Arbejdsformen styrker elevernes samarbejdsevner, selvstændighed, ansvar, selvtillid, modenhed, planlægningsevner og erhvervsbevidsthed. Gennem iværksætteriet kan vi glæde os over deres idéer og evner til at omsætte disse til virkelighed i samarbejde med andre. Sådanne positive egenskaber er der behov for i en verden, som præges af stadig større omskiftelighed.

 

Som Louis Ross, chefingeniør hos Ford, sagde i en tale til de ingeniørstuderende: ”i jeres fremtidige karrierer vil viden være som mælk. Den har sin egen holdbarhed stemplet på kartonen, og holdbarheden vil være omkring tre år. Hvis I ikke formår at lære noget nyt inden denne periode, går den over tiden, og jeres karrierer bliver, ligesom den sure mælk, lige til at smide i vasken”.