Flyt hjemmefra

Hent materialet her

 

Formålet med materialet er at give eleverne et større kendskab til de faktorer, som påvirker deres privatøkonomi og at give dem et bedre overblik over privatøkonomiske forhold, så de får bedre mulighed for at kunne disponere privatøkonomisk og etablere sig erhvervsmæssigt. Eleverne skulle også efter forløbet have evnen til at forholde sig til løsninger fra banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Endelig opnår eleverne også et kendskab til de muligheder, internettet giver for at søge oplysninger. Materialet er mest rettet mod brug i fag som Samfundsfag, Matematik og Dansk – og det kan med fordel indarbejdes i et tematiseret flerfagligt undervisningsforløb.