Iværksætteri og bæredygtig udvikling på erhvervsuddannelserne

Hent de tre materialer her

 

Formålet med materialet er at føre eleverne igennem et forløb, hvor de skal stifte begyndende bekendtskab med iværksætteri og se selvstændig virksomhed som et reelt alternativ til at være ansat. Tanken er, at eleverne begynder at se sig selv som mulige iværksættere inden for den branche, de er ved at uddanne sig til. Forløbet skal så et frø hos eleverne på GF 1, som kan spire videre frem gennem deres uddannelse. Eller, sagt på en anden måde, forløbet skal åbne elevernes mindset for, at det rent faktisk er en reel mulighed, at lige præcis de starter egen virksomhed. Og så skal det også åbne deres øjne for, at bæredygtighed er noget, man i stigende grad skal tænke ind alle steder.

Materialets opbygning og indhold

Materialet rummer seks tematikker, som bringer eleverne igennem en række overvejelser, man skal igennem, hvis man skal starte en virksomhed:

  1. Hvad er iværksætteri, og hvad vil vi sælge?
  2. Hvem er kunderne?
  3. Produktion og prototyping
  4. Markedsføring
  5. Budget og etablering
  6. Præsentation