CP på EUD (Niels Brock)

Hent materialet her

 

Denne beskrivelse er udarbejdet af Bjørn Mieritz og Mohammed El Boubdellati fra merkantil EUD på Niels Brock. Begge undervisere er erfarne undervisere i Company Programme.   

Beskrivelsen er koblet op på bekendtgørelsen og tankerne omkring EUD-uddannelsen og indeholder forslag til årsplan, beskrivelse af faget, inspiration til lektionsplaner samt link til både erhvervsfag og grundfag, som også indgår i EUD uddannelsen.

Beskrivelsen tager højde for de fire dimensioner i FFE Progressionsmodel og Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse.