CP på EUD (Tietgen)

Hent materialet her

 

Denne beskrivelse er udarbejdet af Michael Fjeldsted, der er erfaren Company Programme-underviser på merkantil EUD. Han har for Fonden udarbejdet en beskrivelse af, hvordan Company Programme og tilbuddene herunder kan integreres på merkantil EUD efter den nye EUD-reform. 

Beskrivelsen rummer blandt andet temaer, mål, rammer og aktiviteter på henholdsvis grundforløb 1 & 2 med opstart i både august og januar.

Beskrivelsen er koblet op på bekendtgørelsen og tankerne omkring EUD-uddannelsen og indeholder forslag til årsplan, beskrivelse af faget, inspiration til lektionsplaner samt link til både erhvervsfag og grundfag, som også indgår i EUD uddannelsen.

Beskrivelsen tager højde for de fire dimensioner i FFE Progressionsmodel og Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse.