Entreprenørskab som et integreret element i undervisning på SOSU hovedforløb

Hent materialet her

 

Materialet her introducerer et undervisningsforløb, som retter sig mod at arbejde med integration af entreprenørskabsmetoder og -didaktik på hovedforløbene for SOSU-hjælper- og SOSU-assistentuddannelserne.

 

Målet er at igangsætte en udvikling af elevernes entreprenørielle mindset og klæde dem på til at agere som potentielle forandringsagenter på deres praktiksteder og fremtidige arbejdspladser. Et entreprenørielt mindset som SSH eller SSA forstås her som evnen til at kunne byde ind med entreprenørielle tiltag på praktiksteder, kommende arbejdspladser og i samfundet generelt.


Materialet har derfor fokus på at understøtte elevernes forståelse af deres erhvervskompetence og uddannelse som helhed. Og en forståelse af, hvordan de med dette som base kan skabe værdi i deres omverden og professionelle praksis.