Innovation, intraprenørskab og praktik

Hent materialet her

 

 

Hovedsigtet med dette innovationsforløb er at beskrive en proces for, hvordan elever kan udføre et entreprenørielt/innovativt projekt hos deres praktiksteder eller praktikcentre (begge steder benævnes fremover kun som praktikstedet) ved brug af den viden og de færdigheder, som eleverne har erhvervet i skolen og ved eksperimenterende aktiviteter hos praktikstedet.

 

 

Formål

Det bagvedliggende formål er at udvikle elevens entreprenørielle kompetencer samt at understøtte koblingen mellem skole og praktik.

 

Et ekstra formål med dette materiale er at styrke elevernes motivation og læringsudbytte, da undersøgelser viser:

 • At elever der modtager undervisning i entreprenørskab, er væsentlig gladere, har højere uddannelses- og jobambitioner, og ser mere lyst på fremtiden
 • At entreprenørielle undervisningsforløb på diverse erhvervsuddannelser har en positiv betydning for elevernes motivation og læring

 

Forventet udbytte

 • At eleven oplever en større faglig kobling mellem skole og praktiksted.
 • At elevens motivation og læring øges.
 • At praktikstedet får fremlagt en innovativ idé, som skaber værdi.
 • At eleven udvikler følgende entreprenørielle kompetencer:
  • Diskutere kulturel, social og økonomisk forandring i relation til fag. 

  • Eksperimentere og improvisere inden for en specifik faglighed.
  • Analysere og vurdere en mulighed eller en idé ud fra faglig og forretningsmæssig viden.
  • Selvstændigt organisere og gennemføre faglige projekter.
  • Anvende fagligt netværk i forbindelse med løsning af opgaver.
  • Anvende relevante faglige begreber ved præsentation af resultater.
  • Anvende egne ressourcer i forbindelse med løsning af opgaver.
  • Reflektere og lære af egne fejl og succeser.

 

Materialets opbygning

Materialet består af:

 • en lærervejledning,
 • en elevvejledning,
 • en vejledning til praktikstedet,
 • et case-eksempel,
 • samt en overordnet introduktion til hele materialepakken målrettet din nærmeste leder.

 

Selve undervisningsforløbet tager udgangspunkt i seks faser, der leder eleverne fra udvikling af forforståelse og faglige undersøgelser, over idé- og prototypeudvikling, for til sidst at munde ud i en præsentation og evaluering. De indledende faser foregår på skolen i dialog med praktikstedet, såfremt dette er muligt. Herefter udføres det primære arbejde af eleverne på praktikstedet. Den afsluttende præsentation kan foregå hos praktikstedet, men vi foreslår, at den bliver afholdt på skolen, da praktikstedet så får mulighed for at blive inspireret af andre elevers præsentationer.