Innovation på GF1

Hent materialet her

 

Materialet er inddelt i to forløb. Det første forløb ’Undersøgelse af innovation’ introducerer begrebet innovation og lader eleverne arbejde ud fra deres egen forforståelse. Det andet forløb ’En praktisk innovationsopgave’ fører eleverne gennem de forskellige innovationsfaser ved, at de aktivt gør noget, der knytter innovation tæt sammen med en praktisk faglighed. Sidstnævnte er desuden et forløb, der med fordel kan kombineres med andre erhvervsfag på GF1 og derved give mulighed for at arbejde helhedsorienteret. Tilsammen dækker de to forløb fagmålene i erhvervsfaget Innovation 1. Begge forløb kan i samspil med de øvrige erhvervsfag udgøre en sammenhængende projektperiode på 2-4 uger.

Materialet består af forløbsbeskrivelse, øvelseshæfte, huskekort og grafisk materiale og kan downloades herunder.