Valgfag i Iværksætteri på EUD/EUX hovedforløb

Hent materialet her

 

Dette forløb er udarbejdet som hjælp til undervisere på de uddannelser, der ikke har hovedfokus på det merkantile område, og som ønsker inspiration til at oprette eller forny iværksættervalgfag på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. 

 

Materialet introducerer et valgfagsforløb, der er udviklet af fagområdet Medier på Syddansk Erhvervsskole i Odense i 2018, og som derefter er videreudviklet. Valgfaget indeholder både innovation, iværksætteri og design. 

 

Målet med materialet er dels at ruste eleven til alene eller sammen med andre at starte egen virksomhed, og dels at skabe en stilladsering i forhold til svendeprøveforløbet på uddannelsen, der fordrer at eleven selvstændigt og på meget begrænset tid tager stilling til etablering af en eventuel virksomhed.

 

I materialet finder du 

  1.     Overordnet beskrivelse 
  2.     Læringsmål 
  3.     Indholdsområder 
  4.     Lærerens forberedelse 
  5.     Afsluttende kommentarer
  6.     Links til inspirationsmaterialer