Bedre matematik-afleveringer - uden merarbejde

Dette materiale har til formål at inspirere gymnasiematematiklærere til at arbejde intensivt med IT-værktøjer på en måde, så der frigøres lærertid til at understøtte elevernes læring i et tempo, der er tilpasset den enkelte elevs læringsprogression.

 

Find materialet her.

 

Materialet er udviklet af Køge Gymnasium i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og i samarbejde med eksterne undervisere tilknyttet projektets Facebookside.

 

Inspireret af præmisserne om, at læreren skal lede, udvise omsorg og nørde har vi arbejdet på at udvikle en fælles progression i matematik, hvor IT frigør lærerressourcer, så læreren kan gøre det en lærer er bedst til og imødekomme kravet om effektivisering, samtidigt med at den didaktiske kvalitet opretholdes eller endog forbedrer undervisningen. En del af fagets formål er netop, at eleverne skal ”blive i stand til at kunne forholde sig kritisk til og vurdere andres brug af matematik”. Netop vurderingsdelen spiller en central rolle i arbejdet med innovation, jvf Undervisningsministeriets vejledning om elevernes innovative kompetencer, og elevens metodebevidsthed og faglige kritiske sans skærpes både i arbejdet med at producere eget materiale i en faglig kontekst, fordi de selv bliver udsat for at skulle træffe nogle valg, men også når de vurderer hinandens og andres anvendelse og formidling af matematikken