Company Programme på STX

Erhvervsøkonomi og Company Programme - undervisningsforløb målrettet Erhvervsøkonomi C 

 

Formålet med undervisningsforløbet er, at undervisningen i Erhvervsøkonomi C på et skoleår helt eller delvist kan foregå sammen med deltagelse i Company Programme. 

 

Samfundsfagligt projekt og Company Programme - undervisningsforløb målrettet Samfundsfag A og B

 

Formålet med undervisningsmaterialet er at lave et projektorienteret forløb i samfundsfag på A- eller B-niveau og koble dette til deltagelse i Company Programme. Forløbet afsluttes med deltagelse i enten Fonden for Entreprenørskabs idékonkurrence i november, regionale messe i januar eller regionale mesterskab i marts.

 

Karrierelæring, talentudvikling og innovation - Undervisningsforløb målrettet Talentfulde elever, der ønsker at få viden om og erfaringer med bl.a. personlig udvikling, samarbejdsrelationer, entreprenørskab og netværk

 

Undervisningsforløbet sigter på fuld deltage i Company Programme og kan eventuelt bruges af institutionens timepujle – hhv. 130 timer (stx og hhx) og 150 timer (htx). Forløbet kan oplagt startes i au-gust/september i 2.g og afsluttes april/maj samme skoleår. Afslutningsvis får eleverne overrakt Entrepreneurial Skills Pass (ESP), som er et internationalt anerkendte bevis på viden og kompetencer inden for entreprenørskab. ESP er blandt andet støttet af Leonardo da Vinci programmet og Europakommissionen. Forløbet kan iværksættes både inden for og på tværs af fag, klasser og årgange, der målrettet vil arbejde med bl.a. personlig udvikling, entreprenørskab, karrierelæ-ring og talentudvikling.

  

Til hvert materiale hører en lærervejledning og to PowerPoints, der kan bruges direkte i undervisningen.

 

Hent materialerne her