HF-model

Hent materialet her

 

Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at HF-uddannelsens hovedformål er at forberede eleverne til videre uddannelse og at det er en ”… almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet og indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.”

 

Gymnasiebekendtgørelsen stiller tydelige krav til, at der skal arbejdes med elevers og kursisters innovative evner i de enkelte fag i alle de gymnasiale uddannelser. Evalueringen af reformen viste dog, at der ikke er sket en udvikling af at arbejde med elevernes innovative kompetencer, hvorfor der lader til at være et behov for en model, der kan etablere en sammenhæng.

 

Nedenfor følger derfor en model for, hvordan man kan arbejde med elevernes og kursisternes innovative evner på HF. Fokus er på praksis og udvikling af elevernes innovationskompetencer og modellen er generel – og overordnet for hele HF.

 

Modellen er lavet, så den bygger videre på ”Model for arbejdet med innovation og entreprenørskab i STX & HF” og udfolder således områderne Innovationsforståelser, Faglige mål og Mål for innovationskompetencer samt Forløbstyper, Procesmodeller og Lærerrollen i det særlige regi som gælder for HF.