Hvad er innovation?

Innovation som didaktisk redskab kan styrke elevernes ejerskab i forhold undervisningen og kan udvikle elevernes personlige indstilling til, at de med egne ressourcer kan agere i verden.

 

Det er hensigten med dette materiale at medvirke til at klæde dig på til komme i gang med at arbejde med innovation i din undervisning.

 

Det sker ved at lægge op til undersøgelsesopgaver og diskussion om hvorledes innovation kan have faglig relevans samt skabe grundlag for refleksion og inspiration til at udvikle undervisningspraksis.

 

Målet med materialet er at give

  • indsigt i begreber, og inddrage dit netværk i din undervisning.
  • Inspiration til at forholde dig til innovation i forhold til uddannelse og eget fag
  • Dig inspiration til at øve din kommunikation og sætte ord på tanker og refleksioner vedr. kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningssammenhæng.
  • Inspiration til at sætte en bevægelse i gang i din organisation vedrørende kreativitet, innovation og entreprenørskab

 

Tidsforbrug: 1-2 timer

 

Du finder materialet lige her. Rigtig god fornøjelse.