Innovation i de humanistiske fag

Materialet indeholder en gennemgang af, hvordan innovation kan inkorporeres som en naturlig del af undervisningen i humaniora på de gymnasiale uddannelser. 

 

Med reformen skal alle fag arbejde innovativt - uden kunstige bindinger til andre fag og uden der skal være ‘et problem’ at skulle løse - og nøglen til dette er at forstå, hvordan det enkelte fag kan “skabe værdi for andre” med sin fagfaglighed. 

 

“Værdi for andre” betyder ikke nødvendigvis, at man kan måle sin succes i kroner og ører, men i lige så høj grad, at man kan skabe kulturel og social værdi for andre. I de humanistiske fag opbygges en “indsigt i og forståelse for menneskelige kulturer, stater, institutioner og traditioner” og med denne kompetence bliver vi vigtige og nødvendige spillere i det senmoderne samfund

 

Vi betragter det som en nødvendig - og positiv - udfordring at kunne redefinere innovation inden for grænserne af vores fags kernefaglighed. 

 

Find materialet lige her.