Innovation i kemi, biologi og matematik

Dette materiale indeholder 4 eksempler på arbejde med innovation i biologi, kemi og matematik.

 

Find materialet her.

 

Materialet er udviklet af Skanderborg Gymnasium i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og i samarbejde med lokale virksomheder fra Skanderborg og omegn.

 

 

Forløbene inddrager kernestof fra de enkelte fag og afprøvning af innovative metoder. Projekterne tager udgangspunkt i formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser §1 stk. 3, hvor der står: Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.