Innovation i musik

I dette materiale præsenteres indgangsvinkler, øvelser og idéer som kan udføres i rigtig mange forløb indenfor klassisk og populærmusik, hvor den innovative tilgang tydeliggøres og føjes til det som “man plejer at gøre”.

Materialet er ikke fuldt færdige forløb, men idéer og indspark til hvordan et analyseemne undervejs i forløbet kan indeholde innovative elementer.

 

Materialet består af:

  • Underviservejledning i hvordan man kan arbejde innovativt med klassisk, blues og programmusik
  • Opgaver i innovation inden for hver af genrerne klassisk, blues og programmusik

samt

  • 3 innovative tilgange til en sangskrivningsproces

 

Det er tilstræbt, at materialet umiddelbart kan anvendes af en anden musiklærer.

 

Materialet er udviklet af Lektor Marie-Louise Abildtrup Hansen og Louise Støchkel Vagtborg Vang-Pedersen i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

 

Klik her for materialet