Innovation i praksis - konkrete ideer til innovation i humaniora

Som underviser, og elev for den sags skyld, kan det ind imellem virke uhensigtsmæssigt at skulle afvikle et længerevarende innovationsforløbb og med lærerplanerne som de ser ud nu, er det ikke nemt at lave eksamensspørgsmål, der involverer innovation.  

I denne udgivelse finder man konkrete bud på arbejdsspørgsmål til undervisningen, hvor innovation gøres til en naturlig del af af klassiske forløb.

 

hvor målet er at eleverne får større bevidsthed om deres innovative kompetencer, og får øjnene op for hvordan de kan bruge fag-faglige kompetencer til at løse “virkelige udfordringer” og med udgangspunkt i deres egen faglighed, at skabe værdi for andre, ikke bare i kroner og ører, men i lige så høj grad kulturel og social værdi.

Du finder materialet her