Innovation i undervisningen

Hent materialet her

 

Vi sætter fokus på hvordan man som lærer hurtigt kan komme i gang med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Vi tager udgangspunkt i enkeltfaglige forløb, flerfaglige forløb og kommer med forslag til hvordan de kan organiseres. Innovation og entreprenørskab er tæt forbundne, og derfor har vi valgt at bruge ordet innovation efterfølgende som dækkende for begreberne innovation og entreprenørskab.

 

Vi ser endvidere på innovationskompetencer og beskriver dem og knytter dem til de enkelte forløb. 

 

Du har som underviser sikkert tænkt, at innovation er kompliceret. Måske har du haft svært ved at se, hvordan innovation skulle kunne bruges i dit fag. Hvis innovation “skal batte” i undervisningssammenhæng, skal det være en integreret del af den daglige undervisning. Det skal ikke bare være noget, der praktiseres én dag om året. Derfor har vi også lavet et afsnit, der hedder “producerende elever”. Her kan du hente inspiration til den daglige undervisning uden at skulle ændre meget eller forberede dig mere.