Innovative værktøjer i karrierelæringsundervisningen i HF

Dette materiale er udarbejdet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og studievejledere på Herning HF & VUC, Karen Johnsen og Lise Yde.

Formålet er at italesætte og afklare karrierelæringsbegrebet sammen med elever og kolleger og er på den vis en udvidelse til den rammebeskrivelse af arbejdet med Projekt- og praktikforløb på den 2-årige hf-uddannelse, beskrevet i materialet "HF-model"

 

Find materialet her

Find bilag her