Konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik dækker  en række centrale danskfaglige mål inden for især de mediemæssige og sproglige perspektiver, men danner samtidig afsæt for arbejdet med de tværgående innovative og globale kompetencer.

Mødet med den konstruktive journalistik vil bringe eleverne i øjenhøjde med en – stadig – ny, anderledes og spændende måde at anskue, forstå og handle i verden på. Både i rollen som kritisk distancerede analytikere og som undersøgende og kreativt tænkende og producerende – skrivende, talende, filmende – journalister.       

Find materialet her