Samfundscup - omverden & formidling

I samarbejde med styregruppen for Samfundscup har Lektor Per Heiberg fra Egedal Gymnasium og Fonden for Entreprenørskab udarbejdet dette materiale med lærervejledning og opgaver til eleverne i gymnasiet. Det er hensigten med materialet at styrke arbejdet med innovation i undervisningen i samfundsfag ved at give eleverne nogle konkrete værktøjer til arbejdet med relationer og omverdensforståelse samt formidling. Materialet indeholder lærepræsentationer samt opgaver til eleverne inden for interessentanalyser, det opsøgende dialogarbejde samt retorik og sproglige virkemidler.

 

Find materialet her