Socialt Entreprenørskab

Hent materialet her

 

 

Materialet kan ses som en inspiration til, hvordan der i det almene gymnasium kan arbejdes med en af de centrale søjler i gymnasiereformen; innovation. I dette materiale tager innovationsundervisningen udgangspunkt i arbejdet med socialt entreprenørskab. I udviklingen af materialet har det været fagene samfundsfag, innovation og erhvervsøkonomi, der har medvirket, men andre fag kan nemt følge materialet. Materialet kan ses som inspiration til forløb i de enkelte fag eller være udgangspunkt for et af valgfrie forløb på STX. 

 

Fokus er på at udvælge en faglig og samfundsmæssig relevant udfordring, at bruge sit fag som metode til at afdække forskellige aspekter af denne udfordring, og endelig, med udgangspunkt i den faglige beskrivelse, at formulere en løsning på udfordringen udformet som en forretningsidé til en ny socialøkonomisk virksomhed eller udvikling af en allerede eksisterende virksomhed.

 

Du behøver ikke som underviser at vide en masse om entreprenørskab, innovation og forretningsplaner i forvejen, men blot følge drejebogen og så ellers bare klø på! Materialet skal dermed ikke ses som fagfaglig inspiration, men derimod ses som en ramme for forskellige fag på STX.

 

Der lægges op til et forløb, hvor du finder en relevant problemstilling eller case og relaterer din undervisning hertil. Eleverne arbejder problemorientereret med casen i felten og beskriver den, så de kan identificere en udfordring/ et problem, de vil arbejde videre med. Herudfra formuleres en løsning på problemet fx ved anvendelse af Business Model Canvas. Løsningerne kan med fordel præsenteres for relevante eksterne interessenter for på den måde at gøre undervisningen mere autentisk.