STX-model

Hent materialet her

 

Innovation og entreprenørskab er med til at skabe muligheder for dig som underviser og er med til at udvikle den enkelte elevs kompetencer, ejerskab over læringsforløb og blik for at faglighed rækker udover institutionens vægge. Med gymnasiereformen 20161 og den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser2 stilles der nu tydelige krav til at der skal arbejdes med elevernes innovative evner i de enkelte fag i det almene gymnasium. Den nedenstående model fokuserer derfor på at udlægge strukturer for at undervisere kan udvikle deres praksis og integrere innovation og entreprenørskab i fagene. Dermed ikke sagt, at det ikke også er nødvendigt at arbejde med de overordnede forhold i den enkelte institution, der skal være med til at sikre ressourcer for - og kompetencer hos undervisere. I denne model ligger fokus dog isoleret på undervisernes praksis og udvikling af elevernes innovationskompetencer i den relation. Et fokus på praksis står ikke i et modsætningsforhold til teori, men den nedenstående model fokuserer primært på at udstikke en struktur for praksis, hvor der er referencer til yderligere teori og inspiration, hvor det kan være givtigt.

 

Modellen fokuserer på fire hovedområder for arbejdet med innovation og entreprenørskab i det almene gymnasium, der alle retter sig imod at du som underviser kan arbejde med innovation i dine fag og kan udvikle undervisningssekvenser og længere undervisningsforløb. Du får en indledende tjekliste og uddybende afsnit til at hjælpe dig i gang med at arbejde med innovation i fagene. De fire hovedområder er:

  1. Innovationsforståelser
  2. Faglige mål og mål for innovationskompetencer
  3. Forløbstyper, procesmodeller og lærerrollen
  4. Kompetenceudvikling, inspiration og videndeling

 

Derudover er det vigtigt, at du i arbejdet ud fra modellen gør dig klart, at der skal tages individuelle valg i arbejdet med innovation og entreprenørskab – fx hvilken innovationsforståelse arbejder jeg ud fra? Hvilke procesredskaber vil jeg bruge? Ønsker jeg at arbejde med længere innovationsforløb eller vil jeg fokusere på specifikke innovationskompetencer og -didaktiske principper i mine faglige forløb? Modellen giver bud inden for alle områder, men du skal, som underviser, selv skabe din praksis og vælge tilgange, der er meningsfulde for dig. Derfor er modellen heller ikke baseret på detaljerede forløbsbeskrivelser, men skal læses som en struktur for dit arbejde med innovation og entreprenørskab. Modellen giver dig delelementer, der tilsammen kan være din tilgang til styrkelse af elevernes innovative kompetencer i det almene gymnasium.