Undervisningsmateriale til DET HUL AF LYS

Denne forløbshjemmeside er målrettet danskfaget på de gymnasiale uddannelser og tager udgangspunkt i antologien DET HUL AF LYS – 17 VERDENSMÅL I ORD OG BILLEDER, hvor 17 forfattere og 17 billedkunstnere fortolker FN’s 17 verdensmål.

 

Undervisningsmaterialet til bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lektor Rune Valentin Hansen fra Egaa Gymnasium og Thomas Mangaard Hansen og Michelle Louise Friis fra Aarhus Litteraturcenter, støttet med midler fra Fonden for Entreprenørskab.

Til hvert af bogens kapitler hører et undervisningsforløb på to 90 minutters moduler med forløbsbeskrivelse, arbejdsspørgsmål til teksterne, tematiske introduktioner, kreative øvelser og nogle steder videoklip med forfatterne. Lige til at bruge i undervisningen.

 

Klik ind på de enkelte verdensmål og se alt det spændende materiale.

 

Læs mere